: Roca Sastre
RAMON MARIA ROCA SASTRE


Llibres en homenatge a Ramon Mª. Roca Sastre

1. Homenaje a Ramón María Roca Sastre (3 volums), amb motiu de la seva jubilació com a notari l'any 1976, editat per la Junta de Degans dels Col.legis Notarials.

2. Homenaje Nacional a Roca Sastre, de la Revista de Derecho Notarial, núm. XCV, Gener - Març de 1977.

3. Ramón María Roca Sastre, Jurista en su vida y en su obra, per Lluís Roca-Sastre i editat en castellà pel Seminari Jerónimo González del Col.legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya en 1998.

4. Ramon Maria Roca Sastre, Jurista en la seva vida i en l'obra, per Lluís Roca-Sastre i editat en català per Pagés eds., Lleida, 1999. Amb la col.laboració de la Fundació Noguera.

5. Ramon Maria Roca-Sastre: Una vida dedicada al Dret. Homenatge en el seu centenari, Comissió Roca Sastre de Tàrrega, 1999.

6. Homenaje Centenario, Revista Crítica de Derecho Immobiliario. Número commemoratiu del Centenari. Març-abril de 1999, n º 651.

7.Homenaje al Excelentísimo Señor Ramón María Roca Sastre en el Centenario de su nacimiento, Revista Jurídica del Notariado, Octubre- Desembre de 1999.

8. Práctica Hipotecaria. Nuevas perspectivas del Derecho de Hipoteca. Homenaje a D. Ramón M. Roca Sastre en el centenario de su nacimiento, Editorial Marcial Pons y Centre de Estudis Registrals de Catalunya, abril de 1999.

9. Roca Sastre, jurista universal, Actes del Simposi de Tàrrega, 8 de maig de 1999, Ajuntament de Tàrrega, Natan, 2000.

10. Palestra Universitària, núm. 12, UNED, Cervera, 2000.

11. Sessió acadèmica de commemoració del Centenari del naixement de Ramon M. Roca Sastre (8 de juny de 1999), Revista Juridica de Catalunya, núm 4, 2000.


Opuscle

En Homenatge a l’Excel.lentíssim Senyor Ramón M. Roca Sastre, records i arbre genealògic, de l’historiador Joan Santaeulària Pujol. Barcelona, 1999.
  

                                                                         

                                                                          


NOTÍCIES

AGENDA


ENLLAÇOS